Salt la continut

ALL IN
PREZENTARE PROIECT
“Practicieni incredibili pentru abilitarea adultilor cu dizabilitati prin educație, angajare si antreprenoriat social”
Rezultate intelectuale

Informatii generale

“ALL IN! Practicieni incredibili pentru abilitarea adultilor cu dizabilitati prin educație, angajare si antreprenoriat social” este un proiect transnational coordonat de Federatia pentru Accesibilizarea Romaniei (FAR). Proiectul este implementat in parteneriat cu alte cinci organizatii din Europa:
  • Federatia pentru Accesibilizarea Romaniei – (FAR Romania);
  • National Confederation of Disabled People – (NCDP Grecia);
  • Centro Superior de Formacion Europa SUR - (CESUR Spania);
  • Asociatia Consultantilor si Expertilor in Economie Sociala (ACE-ES Romania);
  • European Association of Service Providers for Persons with Disabilities - (EASPD Belgia);
Proiectul a inceput la data de 1 septembrie 2018, are o durata de 24 de luni si este dezvoltat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Erasmus+, Actiunea Cheie 2 - Parteneriate Strategice pentru Educatia Adultilor.

Scopul proiectului

Stimularea unui cadru de colaborare multidisciplinar si de colaborare care sa sprijine cresterea calitatii activitatii practicienilor de educație pentru adulti si initiativele si serviciile lor pentru a fi adaptate nevoilor adultilor cu dizabilitati, in lumina Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati - UNCRPD.
Printre multe masuri, Conventia solicita nediscriminarea, incluziunea pentru promovarea accesului la instruire si ocuparea fortei de munca.

Obiective specifice

O1 Dotarea educatorilor, formatorilor, managerilor de resurse umane, altor experti cu competente adecvate si cel putin 9 resurse si instrumente practice pentru crearea inovatoare a unor setari de educatie pentru adulti care sa sprijine adultii cu dizabilitati in progresul catre calificari superioare si in societatea lor si includerea pietei muncii in 5 tari / la nivel european.

O2 Imbunatatirea relatiilor dintre lumea educatiei si formarea profesionala si lumea muncii bazata pe o cooperare mai stransa între furnizorii de educatie pentru adulti, intreprinderi, autoritati publice si alte tipuri de parti interesate pentru includerea de inalta calitate a persoanelor cu dizabilitati.

Grupurile tinta

- educatori, formatori, instruire si manageri de resurse umane, coordonatori, consilieri vocationali, asistenti sociali, mentori, alti experti pentru a dobandi noi abilitati si atitudini; noi capacitati si practici creative si incluzive de transformare a ofertelor si serviciilor de educatie pentru adulti si servicii în functie de nevoile persoanelor cu dizabilitati pentru a imbunatati accesul, participarea si rezultatele invatarii acestora.

- ONG-uri atat pentru persoanele cu dizabilitati; furnizorii de servicii de educatie pentru ocuparea fortei de munca pentru adulti si sa aiba o viziune flexibila atunci cand elaboreaza strategii si modele de sprijinire a incluziunii persoanelor cu dizabilitati prin educatie, ocuparea fortei de munca si antreprenoriat social, fundament pentru strategii relevante de educare a adultilor cu dizabilitati intr-un context mai larg al fortei de munca pe piata.

Metodologie

Metodologia proiectului se bazeaza pe participarea tuturor partenerilor, din pozitii egale, dar cu interventi punctuale, roluri si sarcini distribuite in mod concret, in functie de competentele specifice si de capacitatile organizationale ale partenerilor.
Pentru crearea unui curs logic si coerent in implementare, All In este compus din 3 "pachete" principale. Fiecare dintre ele are actiuni participative bazate pe experienta de lucru / invatare, aplicarea si transferul noutatilor in domeniu intre parteneri.
Activitatile sunt grupate in 3 grupuri de lucru interconectate:

Pachetul de lucru 1

Dezvoltarea unei banci de resurse virtuale "ALL IN" care contine 5 resurse practice (OER) bazate pe INTERDISCIPLINARITATE.

Pachetul de lucru 2

Dezvoltarea "GATA pentru PIATA MUNCII" (RLM) ca manual de sprijin pentru educatori, mentori, consilieri vocationali.

Pachetul de lucru 3

Crearea unui instrument de resurse umane pentru persoanele cu dizabilitati care sa utilizeze tehnologii de asistență pentru succes si productivitate in cadrul educatiei si al ocuparii fortei de munca . Elaborarea unui Manifest care "Sa ajute practicantii pentru a reusi sa obtina o educatie pentru adulti incluziva" - ca Document de recomandari privind politicile sociale/educationale/ocupationale.

Rezultatele intelectuale

All In! va promova 5 IO complexe (intellectual outputs / rezultate intelectuale)

Rezultatul intregului proiect - ofera resursele pentru invatare incluziva individualizata de inalta calitate, care ar putea fi adaptata persoanelor cu risc - si pentru diferite grupuri cu mai putine oportunitati, altele decat persoanele cu dizabilitati!

IO1 ”ALL IN”

- o banca de resurse virtuale cu 5 resurse practice bazate pe INTERDISCIPLINARITATE pentru a creste calitatea educatorilor si a initiativelor altor practicanti si a serviciilor pentru a fi extrem de adaptate la nevoile specifice ale adultilor cu dizabilitati.

IO2 ”GATA pentru PIATA MUNCII” (RLM)

- ca manual de asistenta pentru educatori, mentori, consilieri vocationali.

IO3 – un joc – ”GATA pentru IMPACT”

- ca joc online pedagogic inovator care sa fie folosit de educatori / mentori in activitatea lor cu adulti cu dizabilitati pentru invatarea practica a demararii unei intreprinderi sociale.

IO4 Instrumente pentru managerii de HR

- consilier in cariera, educatori, mentori în munca, angajatori, etc., ca o colecție virtuala de exemple, practici privind persoanele cu dizabilitati care folosesc tehnologia asistenta pentru succes si productivitate in educație & setari de angajare.

IO5 – Un manifest „Ajutati practicienii sa reusească sa realizeze o educatie incluziva pentru adulti”

- Mesaj CHEIE: „S-ar putea FACE MAI MULTE pentru practicienii educatiei adultilor”)
- ca document de recomandare a politicilor.